منطقه ویژه اقتصادی پیام- امکانات و زیرساخت ها

منطقه ویژه اقتصادی پیام- امکانات و زیرساخت ها  بر روی تصویر کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با

منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز با مزیت های بی شمار برای سرمایه گذاری

 منطقه اقتصادی فرودگاه پیام که از آن به عنوان نگین اقتصادی ، گنجینه ملی و سرمایه ی کلان دو استان