شرایط و مقررات عمومی ثبت درخواست خدمت در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام

شرایط و مقررات عمومی ثبت درخواست خدمت در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام سرمایه گزاران حقیقی و حقوقی که خواهان

تحول اقتصادی عظیم در استان البرز منطقه کیانمهر و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تحول اقتصادی عظیم در استان البرز منطقه کیانمهر و منطقه ویژه اقتصادی پیام در راه است. پیشرفت شتابنده منطقه کیانمهر

فرودگاه برای شركت پیام یك فرصت و سرمایه استثنایی است كه باید توسط بخش خصوصی مدیریت و راهبری شود

خبر یک تحول در استان البرز منطقه کیانمهر دكتر زرندی در آیین تكریم و معارفه رئیس پلیس فرودگاه پیام مطرح

برگزاری جلسه تامین مالی جمعی برای حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپا در زمینه ICT

برگزاری جلسه تامین مالی جمعی برای حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپا در زمینه ICT جلسه تامین مالی جمعی

مشخصات فنی پروژه درمانگاهی کیانمهر

سرمایه گذاری زودبازده مشخصات فنی پروژه درمانگاهی کیانمهر مشارکت در ساخت پروژه مجتمع خدمات درمانی واقع در کیانمهر مناسب برای کادر

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت برنامه های بلند مدت که تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت برنامه های میان مدت که تا پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت برنامه های کوتاه مدت که تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-توانمندی های فرودگاه پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام-توانمندی های فرودگاه پیام ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم. جهت کسب