تحول اقتصادی عظیم در استان البرز منطقه کیانمهر و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تحول اقتصادی عظیم در استان البرز منطقه کیانمهر و منطقه ویژه اقتصادی پیام در راه است. پیشرفت شتابنده منطقه کیانمهر

فرودگاه برای شركت پیام یك فرصت و سرمایه استثنایی است كه باید توسط بخش خصوصی مدیریت و راهبری شود

خبر یک تحول در استان البرز منطقه کیانمهر دكتر زرندی در آیین تكریم و معارفه رئیس پلیس فرودگاه پیام مطرح

عملیات احداث 8 شركت حوزه ICT در منطقه ویژه اقتصادی پیام آغاز شد / افتتاح مركز خدمات تجاری بین الملل پیام

عملیات احداث 8 شركت حوزه ICT در منطقه ویژه اقتصادی پیام آغاز شد / افتتاح مركز خدمات تجاری بین الملل

آمادگی منطقه ویژه پیام جهت اجرای قانون جدید اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به صورت پایلوت با رویکرد تسهیل روابط فی مابین کارگر و کارفرما

آمادگی منطقه ویژه پیام جهت اجرای قانون جدید اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به صورت پایلوت با رویکرد تسهیل روابط فی

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت برنامه های بلند مدت که تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت برنامه های میان مدت که تا پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت برنامه های کوتاه مدت که تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری

منطقه ویژه اقتصادی پیام-توانمندی های فرودگاه پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام-توانمندی های فرودگاه پیام ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم. جهت کسب

منطقه ویژه اقتصادی پیام- نهادها و واحد های مستقر

منطقه ویژه اقتصادی پیام- نهادها و واحد های مستقر ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم.