منطقه ویژه اقتصادی پیام ، یکی از کریدورهای اصلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: منطقه ویژه اقتصادی پیام براساس برنامه مصوب در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات، یکی از

برگزاری جلسه تامین مالی جمعی برای حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپا در زمینه ICT

برگزاری جلسه تامین مالی جمعی برای حمایت از توسعه کسب و کارهای نوپا در زمینه ICT جلسه تامین مالی جمعی