اطلاعیه جذب سرمایه گذار در پروژه مجتمع درمانگاهی کیانمهر

اطلاعیه جذب سرمایه گذار در پروژه مجتمع درمانگاهی کیانمهر

تصاویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر

درب ورودی به ملک
نمای شمالی

 

اطلاع رسانی پروژه ساخت درمانگاه در کیانمهر
در طرح تفصیلی جدید استان البرز بعضی از املاک و زمینهای ساخته نشده بنا به پیشنهاد شهرداری و موافقت مالکان املاک مذکور ، دارای کاربری های مورد نیاز شهرداری شده است.
پیشنهاد ما :
ساخت مجتمع درمانگاهی ،تجاری و اداری مسکونی در منطقه کیانمهر.
شرایط ما:

فرصتی مغتنم جهت مشارکت پزشکان محترم در حوزه خدمت و سرمایه گذاری کوتاه مدت

روش سرمایه گذاری :

ساخت و بهره برداری از مجتمع پزشکی با حضور صاحبان ملک و سازنده طرح

حداقل میزان سرمایه گذاری طرفین:

آورده مالک زمین :
زمین و دستور نقشه
آورده سازنده :
ساخت کامل تا تحویل


درصد سهم الشرکه متعاملین پس از پایان پروژه:
سهم مالک ملک بعد از ساخت : 60%

سهم سازنده ملک بعد از ساخت : 40%
تراکم کل دارای مجوز : 3000 متر مربع در 6 طبقه(منفی یک پارکینگ + همکف 200 متر مربع تجاری و 4 طبقه روی همکف اداری)
 تماس با کارشناس پروژه

0921-20-56-203

مهندس قلی پور مطلق