اطلاعات عمومی قراردادهای مشارکت در ساخت

نکته های مهم در قرار داد مشارکت ساخت ارزیابی سازنده استعلام ملک در طرح تفصیلی اسکلت بتنی اسکلت فولادی پیش

مشخصات فنی و عمومی در ساخت و ساز

مشخصات فنی و عمومی فونداسیون اجرايفونداسيون طبق نقشه محاسباتي و ،زير نظر مهندس ناظربا بتون آماده شرکتی با عيار استاندارد

مشخصات تجهیزات نصبی در ساخت و ساز

مشخصات تجهیزات نصبی – منصوبات تجهيزات بهداشتي : دوش حمام  از نوع ………………  زبردوشي از نوع ……………… حوله خشك كن از