کمیسیون اروپا، ارائه بسته حمایتی 18 میلیون یوروریی از ایران را تصویب کرد

کمیسیون اروپا، ارائه بسته حمایتی 18 میلیون یوروریی از ایران را تصویب کرد 👇👇👇👇 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،