سامانه بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهران

بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهران

 

با وارد نمودن کد شناسایی ملک  ( شماره بلوک و ملک ) در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران می توان از ضوابط ملک در طرح تفصیلی اطلاع کسب نمود
کد شناسائی ملک به روی فیش نوسازی و  زیر پلاک ملک (نصب شده جلوی منازل) درج شده است

 

 

 

 

 

1محل قرارگیری شماره شناسائی ملک روی فیش عوارض و خدمات

 

 

 

 

2اطلاعات کلی شامل  پهنه بندی ، اطلاعات جغرافیائی ملک ، نقشه هوائی ،  تراکم مجاز و سطح اشغال و متراژ ملک ، تعداد طبقات مجاز میزان پیشروی ، بافت (فرسوده ، ناپایدار) در دسترس افراد قرار می گیرد
ضوابط خاص ملک مورد نظر، پس از تشکيل پرونده و دريافت دستور نقشه تدقيق می‌گردد

3

سامانه تشخیص ملک در بافت فرسوده