کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت

کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت

 

کمیسیون و یا حق دلالی در معاملات ملکی از جنبه قانونی تابع تعرفه تعیین شده از طرف اتحادیه های املاک می باشد اما برای قرارداد های مشارکت در ساخت تعرفه خاصی تعیین نگردیده

عرف نیز تعریف خاصی برای آن ندارد و الگو ی یکسانی برای آن نمی توان یافت و نرخ ها و ارقام متفاوتی شنیده می شود

در مجموع می توان اینطور استنباط کرد که کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت توافقی است.

 

کمیسیون بر عهده کیست ؟ مالک و یا سازنده ؟

کمیسیون این قرارداد های بصورت کامل باید از طرف سازنده پرداخت شود و عموما مالکین از پرداخت کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت شانه خالی می کنند

کمیسیون در قرارداد مشارکت در ساخت بر عهده طرفین است و کلیه هزینه های قرارداد بعد از قرارداد بر عهده سازنده گذاشته می شود و کمیسیون جزء هزینه های بعد از قرارداد است

از طرفی چون واسطه ها  تامین زمین برای سازنده می کنند و به طرفیت او  ،  هیچ مطالبه ای از مالک نباید داشته باشند.

نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ 1379/4/7