چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت

چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت

 

شرایط یک قرارداد مشارکت در ساخت وابسته به چهار متغیر زیر است:

1- ارزیابی و محاسبه قیمت ملک یا زمینمورد مشارکت

2- حدود ومشخصات کامل اجرائی

3- سازنده

4- قدرالسهم طرفین

5- مابه التفاوت قرارداد – (بلاعوض ،OVER)

با در نظر گرفتن چهار متغیر بالا شرایط ایجاد میگردد و شرایط ایجاد شده فقط برای همان ملکی که مورد ارزیابی قرار گرفته معتبر است

قرارداد های مشارکت در ساخت 4 بعدی است : فنی ، مالی ، حقوقی ، اخلاقی

دو بخش اول کاملا تخصصی و نسبت مستقیم با متغیر های مذکور دارد

بخش حقوقی قرارداد بیشتر به نحوه نگارش و دادن بار حقوقی به متن می پردازد

و بخش آخر (اخلاق) هرچند در شرایط قرارداد تاثیر چندانی ندارد و به شخصیت ، روحیات و وضعیت ظاهری طرفین باز میگردد ولی کارشناس مشارکت در ساخت هوشمندانه ، و با در نظر گرفتن این بخش  ، بند ها و موادی را به قرارداد اضافه می نماید  ، و قرارداد را اختصاصی می نماید

مثلا : سازنده دارای کهولت سن است ، قرارداد را طوری تنظیم می نماید در اثر بیماری و یا حتی خدا نخواسته مرگ وقفه ای در ادامه کار حاصل نگردد.

و یا به تشخیص کارشناس، سازنده خود رای است و مالک نیز مسر به مداخله  در طراحی داخلی است ، کارشناس مشارکت قرارداد را طوری تنظیم می نماید که حق مداخله مالک حفظ شود

بعضا این بندها حتی بدون خواست علنی طرفین اعمال میگردد

همه ابعاد قرارداد باید  توسط کارشناس مشارکت در ساخت مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد وسپس با توجه به ظرفیت  سرمایه گذاری ملک ، شرایط ایجاد میگردد