منطقه ویژه اقتصادی پیام- مخاطبین ما چه کسانی هستند.

آینده ای روشن برای جوانان فعال و کارآفرین

منطقه ویژه اقتصادی پیام- مخاطبین ما چه کسانی هستند.

چه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) را پیشنهاد میکنیم در این منطقه ویژه سرمایه گذاری کنند.


– تیم های استارت آپی که می خواهند محصولشان را تجاری سازی کنند.

– اشخاصی که می خواهند شروع به تولید نمایند.حتما باید جنبه صادرات محور باشد.

– تیم های استارت آپی که جهت تکمیل محصولشان نیازمند واردات هستند.

– تولید کنندگانی که قصد تولید بصورت CKD و BY BACK و استفاده از توان تولید منابع داخلی دارند.

– دنشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها که بدنبال تولید و تشکیل تیم استارت آپی هستند.(به کمک شبکه چشم انداز)

برای مشاوره به منوی ارتباط با ما مراجعه فرمائید.


بازگشت به صفحه مبدا