منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-کوتاه مدت

برنامه های کوتاه مدت که تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید

شامل هشت برنامه است

ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.


بازگشت به صفحه مبدا