منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-بلند مدت

برنامه های بلند مدت که تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید

شامل هفت برنامه است

ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.


بازگشت به صفحه مبدا