منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت

منطقه ویژه اقتصادی پیام-لیست برنامه های توسعه-میان مدت

برنامه های میان مدت که تا پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید

شامل پنج برنامه است

ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.


بازگشت به صفحه مبدا