منطقه ویژه اقتصادی پیام قطب دیتا سنتر مرکز کشور شد

منطقه ویژه اقتصادی پیام قطب دیتا سنتر مرکز کشور شد

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام  به عنوان قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور قطعی شد .
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به حمایت از صنایع مرتبط با حوزه آی.تی و آی.سی.تی برای استقرار در منطقه گفت: با اقدامات صورت گرفته تبدیل پیام به قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور قطعی شد.
به گزارش فرینا، نادر ثناگو مطلق افزود: در جلسه ای که به منظور ساماندهی و حمایت از بخش صنایع فناوری اطلاعات کشور با هماهنگی سازمان فناوری و شرکت ارتباطات زیر ساخت برگزار شد تبدیل پیام  به عنوان قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور قطعی شد . 
ثناگو مطلق اضافه کرد: پشتیبانی به سرویس دهنده های داخلی و بین المللی، بورس ترافیک( خرید و فروش ترافیک بین سرویس دهنده ها) و خدمات اینترنت داخلی و بین المللی از جمله کارکردهای قطب دیتا سنتر در این منطقه است.
وی گفت: با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور در واقع پیام به هدف راه اندازی شهرک آی.سی.تی در منطقه نزدیک تر می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام با اشاره توسعه زیر ساخت ها با هدف استقرار هرچه بیشتر صنایع در بخش آی تی و آی سی تی در پیام افزود: این منطقه آمادگی دارد تا تمام امکانات و زیر ساخت های موجود را برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فراهم نماید، با توجه به پیش بینی که در طرح جامع صورت گرفته مقدمات ایجاد شهر آی . سی . تی صورت پذیرفته است.
ثناگو مطلق ادامه داد: از مهم ترین مزیت های شهر آی. سی . تی پیام حضور و دسترسی تمامی شرکت های این حوزه در یک اکوسیستم مشترک و بهره مندی از زیر ساخت ها و امکانات می باشد.
وی تمرکز برنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی  پیام را برای سرمایه گذاری صنایع آی.تی و آی.سی.تی دانست و افزود: خوشه صنایع دیجیتال در منطقه ویژه اقتصادی پیام شکل گرفته و این منطقه، در بخش هایی مانند فضای ابری و قطعات کامپیوتری، به مرجع اصلی کشور تبدیل شده است.

شبکه چشم انداز انعکاس دهنده اخبار منطقه ویژه اقتصادی پیام

منبع خبر: فرینا