منطقه ویژه اقتصادی پیام- بهشت سرمایه گذاری در ICT

منطقه ویژه اقتصادی پیام- بهشت سرمایه گذاری در ICT

برنامه ها ، مشوق ها و حمایت های ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه صنایع و شرکتهای ICT در شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام.

منطقه ویژه اقتصادی پیام-۱۳بر روی عکس کلیک کنید

ما آماده مذاکره و مشخص نمودن جزئیات برای شما عزیزان هستیم.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.


بازگشت به صفحه مبدا