منطقه ویژه اقتصادی پیام- امکانات و زیرساخت ها

منطقه ویژه اقتصادی پیام- امکانات و زیرساخت ها

منطقه ویژه اقتصادی پیام-۰۵-۱ بر روی تصویر کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.
مهندس حسین ابراهیمی   ۰۹۱۲۵۰۹۲۱۴۲

بازگشت به صفحه مبدا