منطقه ویژه اقتصادی پیام ، قطب بزرگ صنعتی در مرکزکشور

منطقه ویژه اقتصادی پیام ، قطب بزرگ صنعتی در مرکزکشور

تجلی رونق، صنعت در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ، نگینی در بخش صنعتی کشور که به خصوص طی دو سال گذشته توانسته بسیاری از ظرفیت های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کرده و در بخش های مختلفی همچون ، اکو سیستم تلفن همراه ، شهر آی سی تی و تبدیل شدن به قطب دیتا سنتر کشور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

شکل گیری شرکت خدمات هوایی پیام وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخر دهه 70در جنوب غربی کرج ظرفیتی را به وجود آورد که دهه های بعد گام های موثری برای تجارت هوایی و رونق اقتصادی در نزدیکی پایتخت شاهد باشیم.

ساختار شکلی و موقعیت جغرافیایی  ای شرکت فرصتی شد تا درگام  گام بعدی نسبت به تاسیس منطقه ویژه اقتصادی از دهه ۸۰ در آن و بسترسازی برای فعالیت شهرک آی تی اقدام تکمیلی و روزآمد به عمل آید..

با تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در کنار فرودگاه پیام بخشی از سرمایه های اقتصادی استان البرز به این منطقه سرازیر شد و فرصتی شد تا با وجود تحریم های شکننده، بخشی از تجارت و تولید داخلی در این محدوده شکل بگیرد.

در این حال آنچه می توان از به عنوان افق روشن این مجموعه ازآن یاد کرد این است که تاسیس شرکت ها سبز و شهرک آی تی یا فناوری اطلاعات در محدوده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام نوید بخش روزآمدی منطقه و گام برداشتن آن به سمت تجارت و فعالیت های نوین کسب و کار است.

شبکه چشم انداز انعکاس دهنده اخبار منطقه ویژه اقتصادی پیام

منبع خبر: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام