مشخصات نازک کاری

مشخصات نازک کاری – مصالح و مصرفی (متریال لیست)

 

ديوار هاي داخلی (بين واحدها)سفال20 سانت فوم دار/ درای وال (کناف)/ سیمانی

دیوار داخل واحد ها سفال10 سانت فوم دار/ درای وال (کناف)/ سیمانی

كاشي كاريديوارهاياشپزخانه،حماموتوالتازنوع ………………

عايق رطوبتي
سرويس ٓاشپزخانه ها ، حمام ها و توالت ها از نوع قیر گونی … لایه / ایزوگام / با مشخصات …….
پشت بام از نوع قیر گونی … لایه / ایزوگام / عایق سفید با مشخصات ……………

كف سازي

اشپزخانه از نوع ………………
حمامها و توالتها ازنوع ………………
پذيرايي ، هال، ازنوع ………………

خوابها ازنوع ………………
پشت بام ازنوعآسفالت / ایزوگام / موزائیک / سنگ
حياط سنگ گرانیت / مالون /
پاركينگ ………….
انباری ………….

پوکه ریزی کف واحدها قبل از کفسازی نوع…………..

كف سابی تمامي واحدها و مشاعات و پاركينگ ها

قرنيز واحد ها از نوع سنگ/mdf/چوب

 

پنجره ها

نماي اصلی از نوع ……….

نماي پشت از نوع ………………

شيشه هاي پنجره ها ……….جداره از نوع ………………

قفل و دستگيره پنجره ها از نوع ………………

 

چهارچوب در از نوع ………………

درب ها:

درب پاركينگ ریموت کنترل کرکره / دولنگه فلزیا ازنوع…………… جک ازنوع …………..
درب اصلي ساختمان از نوع ………………
درب راه پله ها از نوع ………………
درب واحدها از نوع ……………..
درب خوابها و سرويسهاي بهداشتي ازنوع A.B.S / HDF/ C.N.C – داخلی /  خارجی …… شرکت …….
درب انباريها ازنوع ……………… قفل ودستگيره درب هاازنوع ………………

قفل ودستگيره دربهاازنوع ………………

اجراي سقف كاذب سقف واحدها، پاركينگ، پاگردهاي اصلي،لابی از نوع کناف / رابیتس

 

ابزار (گچ بری) از نوع سنتی (گچ)/ متریال جدید

اجراي گلوئی / نورمخفي وهالوژن درسقف واحدها، پاركينگ، پاگردهاي اصلي
اجراي گچبري درٓارك جلويٓاشپزخانه

نقاشي:

سقف ها از نوع ………………
ديوارها از نوع ………………
دربها از نوع ………………

شومينه

آب نما

نرده هاراه پله ها- استيل / فلزی

بالكن ها طبقه نفشه طراحي

باربیکیو …….

نماسازي:
نماي خارجي ساختمان از نوع ……………… همراه با / بدون نور پردازی با کنترل دستی / نصب فتوسل
نماي جانبي سیمان سفید/سیاه
نمای پشت ………….
نمای داخلی نورگیر(Patio)…………

 

مشاعات

پله ها از نوع …………….
ديوار راه پله ها تا ……..متر ازکف ………. از نوع ………………

پاركينگ ها كف ……… ديوارها از کف ………..متر………تا سقف ……..
انباریها كف …….. و ديوارها ……………

 

محوطه سازی

حياط سازي و محوطه سازي متناسب با كليه ساختمان
اجراي محوطه سازي پياده رو با ………… و جدول گذاري
ديوارهاي حياط …….. طبق نقشه طراحي