مشخصات فنی و عمومی در ساخت و ساز

مشخصات فنی و عمومی

فونداسیون
اجرايفونداسيون طبق نقشه محاسباتي و ،زير نظر مهندس ناظربا بتون آماده شرکتی با عيار استاندارد وبر اساس ضوابط آرماتور بندی

 

اسکلت

اسكلت بتون مسلح به صورت متناسب با ضوابط شهرداري و مقررات ملي ساختمان و طبق نفشه محاسباتي ،زير نظر مهندس ناظر بتون آماده شرکتی با عيار استاندارد وبر اساس ضوابط  آرماتور بندی

بتن پیش تنیده

اسکلت فولادی سنتی (جوشکاری در محل) با استفاده از تیر آهن استاندارد داخلی…. به همراه ضد زنگ

اسکلت فولادی پیش ساخته (تولید شده در کارخانه)  جوشی /  پیچ و مهره

سقف ها

– تیرچه وبلوک : تیرچه فلزی (کرمیت ) / فندوله  و  بلوک  سفال / پلی استایرن (یونولیت)
– کامپوزیت
عرشه فولادی
– پیش تنیده

بتن آماده شرکتی با عيار استاندارد وبر اساس ضوابط

 

دیوار های جانبی از نوع تیری دی پانل (دیوار سه بعدی) /  بلوک سفال / بلوک لیکا / هبلکس / بلوک سیمانی /  با مشخصات……………

 

انشعاب

آب  کنتور غیر  تصاعدی  / تفکیکی ، به صورت جداگانه برای هر واحد  و يك انشعاب ٓاب مصارف مشترك

 برق هر واحد مستقل و يك انشعاب برق مصارف مشترك

 گاز هر واحد با کنتور مجزا و يك انشعاب گاز مصارف مشترك(در صورت لزوم) با رگلاتور شرکت گاز

فاضلاب انشعاب فاضلاب شهری 

 

حفر ……… حلقه چاه فاضلاب با …………… به ارتفاع حداقل ………………. متر متراژ مجموع چاه حداقل ………. متر مكعب (مطابق طراحي و نفشه)