مزیت های نسبی و رقابتی پروژه درمانگاهی کیانمهر

مزیت های نسبی و رقابتی پروژه ساخت

“مجتمع درمانگاهی کیانمهر”


– مجاورت با ایستگاه پایانی  ترمینال مهرشهر-آزادی  در پایانه مسافربری کیانمهر
– مجاورت با پروژه مسکن مهر ابریشم که دارای ۱۵ هزارو۳۰۰ واحد بوده  و در حال حاضر آماده بهره برداری می باشد و نزدیک به ۷۰ هزار نفر جمعیت در آن ساکن خواهند شد .
شایان ذکر است ، طی سال آینده با توجه به حجم قابل توجه جمعیت ساکن در آن منطقه از رونق اقتصادی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد.
مجاورت با منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه مسافربری بین المللی پیام که در امسال تبدیل به فرودگاه مسافربری بین المللی شده است.
ارتباط مستقیم به اتوبان تهران-کرج از طریق اتوبان جدید چهار باندی قزل حصار(در حال احداث)
دسترسی و قابلیت ارائه خدمات پزشکی علاوه بر مسکن مهر ابریشم ، به مناطق ۱۲ شهرداری کرج(منطقه کیانمهر)-منطقه مهدی شهر کرج -منطقه ساوجبلاغ و جمعیت کثیری از ساکنین
– فاصله نزدیک و مجاورت  با ایستگاه مترو فرودگاه پیام (در حال احداث)
مهمترین مزیت این پروژه بهره برداری و درآمد مالی بالا بلافاصله پس از پایان پروژه برای تمامی عمر و عدم نیاز به فروش برای تامین بدهی ها ، افزایش شتابدار ارزش افزوده ملک پس از گشایش درمانگاه به دلیل محدوده قانونی 7 کیلومتری احداث درمانگاه مشابه.