مابه التفاوت قرارداد یا بلاعوض

مابه التفاوت قرارداد یا بلاعوض

 

مابه التفاوت (بلاعوض ،OVER)

همان مبالغی است که سازنده بابت ما به  التفاوت بین هزینه ساخت سهم مالک و قیمت آن مقدار از ملک که قرار است مالک به او بدهد تا سهم  اورا بسازد پرداخت می نماید و در زبان عامیانه از آن با عناوین بلاعوض و over یاد میشود

بلاعوض در فرهنگ لغات چنین معنی شده :رایگان . مفت . مجانی . مجاناً. دادن چیزی بی آنکه چیزی در برابر گرفته شود

توضیحا باید گفت تعبیر بلاعوض از پرداخت سازنده  غلط است . سازنده مبلغ مابه التفاوت قرارداد را پرداخت می کند ، چیزی را مجانی نمی دهد و نمی بخشد ، بلکه حق مالک است

بیشترین پارامتر تاثیر گذار روی مبلغ بلاعوض، ارزیابی و محاسبه قیمت ملک ، میزان قدرالسهم  و هزینه های ساخت،  است

خود سازنده و نوع ساخت او نیز به نوعی در میزان بلاعوض تاثیر گذار است

سازنده هایی هستند که حتی سال های سال است به ساخت وساز مبادرت میکنند اما با کیفیت بسیار پایین ،این سازند ها به نسبت سازند ه های دارای مهارت و نامی که به کیفیت اهمیت میدهند ، با پیشنهاد مبالغ بالا تر  مبادرت به وسوسه واغوا مالک میپردازند و این ترفند باعث می شود که طمع مالکین را فرا بگیرد و چشم خود را بر روی تمامی مسائل موجود ببندند که خطرناک ترین مسئله در مشارکت در ساخت همین موضوع می باشد.

همواره انواع سازه و سازنده  به لحاظ کیفیت و فنی بسیار باهم متفاوت هستند میزان بلاعوض اگر از حدود متعارف وظرفیت ملک بیشتر باشد عموما خرج کردن از جیب مالک  برای خود مالک است

مثال :

(توجه این مثال واقعی است و در اواخر سال 91 انجام گردیده ، سهم مالکین 60% ، بنای مفید 1000 مترمربع  و کل زیربنا 1320 متر مربع )

در یکی از مناطق شرق تهران یک ملک کلنگی  با 3 لیست متریال مختلف به 3 سازنده مختلف پیشنهاد داده شد با 3 مبلغ بلا عوض متفاوت ،200 ، 320 ،  440 میلیون

سازنده اول مهندس معمار ، دارای تیم اجرایی قوی ودارای شهرت بود و عمدتا آپارتمان هایش 10 % از قیمت روز منطقه بالاتر فروخته میشود و فراتر از کلاس منطقه است ، (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 1میلیون تومان)

سازنده دوم  معمار تجربی بود ، با سابقه و حسن شهرت و آپارتمان هایش به قیمت منطقه فروخته میشود و حدود و مشخصات سازه های او مطابق با عرف منطقه است (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 850هزار تومان)

سازنده سوم هم معمار تجربی بود با سابقه کمتر و سازه های او معمولی  و آپارتمان هایش پائین تر از قیمت روز فروخته میشود و سازه هایش ضعیف تر از عرف منطقه ساخته میشود (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 700 هزار تومان)

 

چه کسان دیگری می توانند روی این پروژه کار کنند ؟

– یک مهندس کم سابقه ولی دارای توانایی های بالا

– یک بساز و بفروش

 

اینکه مالکین با کدام سازنده وارد قرارداد شدند ذکر نمی شود تا مبادا تاثیری  در تصمیم گیری مالکین داشته باشد اما این سوال مطرح است که شما اگر جای مالکین بودید چه تصمیمی اتخاذ میکردید؟

مطالب مرتبط:

تحقیق در یک قرارداد مشارکت در ساخت انجام شده

فرمول محاسبه بلاعوض