روش های برنامه ریزی زمان

روش های برنامه ریزی زمان

روش های برنامه ریزی تصویری:

1- روش نمودار گانت

2- روش های شبکه ای

 

1- روش نمودار گانت:

روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع گردیده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از بهترین روش های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد.

7

این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:

1- محور عمودی شرح عملیات (و یا حتی وظایف) را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) را نمایش می دهد.

2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

 

ویژگی های نمودار گانت:

این نمودار نشان می دهد که:

1- چه کارهایی و یا عملیاتی باید انجام گیرد.

2- هر کار و یا عملیات از چند وظیفه تشکیل شده است.

3- چه وظایفی باید بطور همزمان دنبال گردد.

4- در داخل هر عملیات چه وظایفی باید بطور سریالی انجام شود.

5- زمان شروع و پایان هر وظیفه در چه تاریخی می باشد.

6- دستیابی به هدف نهایی در چه تاریخی بدست می آید.

2- روش های شبکه ای:

کوشش هایی که در رفع ایرادات وارده به روش نمودار گانت به عمل آمد، برنامه ریزی به روش شبکه ای را بوجود آورد.شبکه، تصویری جامع و دقیق از وضع کلی و تمامی مراحل لازم برای اجرای یک برنامه و روابط آن با یکدیگر است

که به دو روش روش پرت (PERT) و روش سی.پی.ام. (CPM) انجام میگردد

8

در یک پروژه، تعدادی از فعالیت­ها هستند که در زمان برنامه­ریزی(قبل از اجرا) مشخص است که به طور قطعی و مسلم انجام خواهند شد؛ که به آنها “فعالیت‌های قطعی” می­گویند. ولی ممکن است اموری وجود داشته باشند، که انجام آنها الزامی ­شود و یا ممکن است که احتیاجی به انجام آنها نباشد. برای مثال در پروژه تعمیرات اساسی کارخانه، قبل از توقف ماشین­ها و بازرسی قطعات، نمی­توان گفت که آنها احتیاج به تعویض دارند یا خیر، به چنین فعالیت­هایی که انجام آنها قطعی نباشد؛ “فعالیت­های احتمالی” می‌گویند.

– برای پروژه­های فاقد فعالیت­ها و زمان­های احتمالی، روش CPM مناسب است.
– برای پروژه­های فاقد فعالیت­های احتمالی، ولی دارای زمان­های احتمالی، روش PERT مناسب است.