دوره تضمین خدمات پس از ساخت

دوره تضمین – خدمات پس از ساخت

دوره تضمين دوره اي است كه در قرارداد تعيين ميشود كه در آن مدت ، هرگونه عيب و نقصي در موضوع قرارداد وارد شد كه ناشي از فعل يا ترك فعل سازنده باشد ، وي موظف به برطرف كردن آن بدون دريافت كردن هزينه باشد . شروع اين دوره از تاريخ تحويل  است . به مدت …..ماه میباشد . و مالک برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین ……….. خواهد داشت.

 

کلیه اقلام وتجهیزات مورد استفاده در ساختمان شامل :

آسانسور ، درب ، پکیج ، رادیاتور ، یراق آلات ، پنجره ها ، دستگیره ها ، شیرآلات و تجهیزات بهداشتی و….. تحت پوشش  گارانتی شرکت های تولید کننده  آن میباشد  و در صورت بروز خرابی از طریق همان شرکت ها قابل پیگیری است

برخی مواردی  ناشي از فعل يا ترك فعل سازنده :

لوله کشی آب ، فاضلاب ، گاز  ، عایق بندی ها بام و سرویس هی بهداشتی وآشپزخانه  ، سیستم برق کشی  ، ترک های غیر عادی ناشی از نشست دیوار ها ، ریزش سنگ نما ودیواره ها ، اشکال کف سازی ،  اشکالات ناشی از  سهل انگاری تیم اجرایی

و هرنوع توافق دیگر که شرح دقیق آن پیوست قرارداد میباشد از جمله بخش هایی است که بسیار حساس است وسازنده باید به این بخش ها توجه بیشتری نشان دهند چرا که کوچکترین اشکالی باعث بروز خرابی های دیگر میگردد .

 

الزام  سازنده 

در صورت نیاز و تشخیص کارشناس مشارکت در ساخت می توان تضمین لازم جهت رفع وبازسازی بخش های ذکر شده وحتی توافق شده دیگر را ، برای مدت یکسال یا بیشتر را در قرارداد لحاظ نمود و برای اطمینان از حسن انجام کار  باز هم در صورت ضرورت ، شخص دیگری آنرا تضمین مینماید.

لازم به ذکر است این بخش هیچ هزینه ویا مسئولیتی را متوجه  سازنده هایی که به کار خود و تیم اجرایی خود اعتقاد دارند و نظارت مستمر بر کار آنها دارند را ، نمی کند .

 

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بتازگی نیز شرکت های بیمه خدمات جدیدی را تحت این عنوان ارائه میدهند و ساختمان تا 10 سال از نظر هر مشکلاتی که ناشی از عیوب پنهان در ساخت باشد مورد خدمات بیمه ای قرار می گیردو شرکت بیمه خسارت آن را پرداخت می کند