حدود و مشخصات کامل اجرایی

حدود و مشخصات کامل اجرایی

 

مشخصات فنی و عمومیشامل بخش های فنی  است که عموما دارای استاندارد های فنی وبراساس ضوابط بومی ومقررات ملی میباشد و طرفین باید تابع آن باشند. و استاندارد های لازم را رعایت کنند

مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل بخش های فنی  است که عموما دارای استاندارد های فنی وبراساس ضوابط بومی ومقررات ملی میباشد و طرفین باید تابع آن باشند و استاندارد های لازم را رعایت کنند اما در انتخاب نوع و مدل آنها  به توافق برسند

مشخصات نازک کاری – مصالح ومواد مصرفی (متریال لیست)عموما دارای استاندارد خاصی نیست و طرفین باید در انتخاب نوع و مدل آنها مفصلا به توافق برسند

مشخصات تجهیزات نصبی
در صورتی که بر عهده سازنده باشد  طرفین باید در انتخاب نوع ومدل آنها توافق نمایند در صورتی که بر عهده سازنده نباشد چرا که افراد می توانند بر اساس سلیقه ونیاز خود مبادرت به تهیه  آن کنند ، در این حالت نصب بر عهده سازنده می باشد وتهیه وخرید شامل تعهدات سازنده نمی باشد

مشخصات خصوصی – امکانات ویژه شامل مواردی است که عموما بالاتر از استاندارد های تعیین شده است و قابل مذاکره بین طرفین است و بسته به  عرف  ساخت وساز منطقه ای که پروژه در آن قرار گرفته میتواند با توافق طرفین و نظر کارشناس مشارکت در ساخت همراه مشخصات 4 بخش بالا لحاظ گردیده و اجرا گردد ناگفته نماند بخشی از این امکانات بدلیل نوع کاربری وضریب آن ، مشمول ضوابط و مقررات  است واجبار میگردد و طرفین باید تابع آنها باشند و استاندارد های لازم را رعایت کنند مانند ضوابط آتش نشانی ، لابی ، رمپ معلول و……

 

توافقات حاصله در خصوص موارد ذکر شده  پیوست قرارداد وجزء لاینفک آن میباشد