بزرگترین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام به مساحت 165 هکتار عملیاتی شد

بزرگترین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام به مساحت 165 هکتار عملیاتی شد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از آغاز عملیات عمرانی بزرگترین و چهارمین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام به مساحت  165 هکتار خبر داد و گفت : بیش از این اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام در سه فاز به وسعت 114 هکتار بوده است .

به گزارش فرینا، نادر ثناگو مطلق ، فاز جدید را که چهارمین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام به شمار می آید بعنوان نقطه طلایی ارتقاء منطقه دانست و افزود: در آینده نه چندان دور می تواند این فاز را بعنوان نخستین شهرک حوزه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور معرفی کرد .

ثناگو مطلق گفت: در راستای تحقق شعار سال و آماده سازی بستری مناسب برای تولیدات داخلی ،فاز چهارم این منطقه در هفت پهنه تعریف و تقسیم بندی شده که هر پهنه با ابعاد و میزان اشتغالزایی مشخص  شده است .
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام درپایان افزود: در حال حاضر کلیه فضا های این فاز در در مرحله اجرای زیر ساخت های آب، برق و فاضلاب و … است.

شبکه چشم انداز انعکاس دهنده اخبار منطقه ویژه اقتصادی پیام

منبع خبر: فرینا