انواع سازه و سازنده

انواع سازه و سازنده

دسته بندی سازه ها از حیث سازنده :

 

آرشیتکت 

مشارکت با افرادی که در حوزه ساخت و ساز تحصیل نموده اند مزایای بسیاری دارد. پیش بینی نیازهای بنا، تلاش در استفاده مطلوب از همه فضاها و برخورد علمی با سازه مهمترین مزایای این نوع مشارکت است. یکی از ایرادات این مشارکت این است که سازنده ممکن است کمتر به رای شما توجه نموده و شما را موظف به پیروی کامل از نظر خود بداند. در چنین مشارکتی از قبل پیش بینی های لازم را بکنید وبا مشاور خود در میان بگذارید

 

مهندسی 

 

معمار تجربی 

 

بساز و بفروش 

هر سازه برای فروختن ساخته میشود اما در باره این دسته از سازه ها باید گفت : توسط افرادی ساخته میشود که  غیر حرفه ای  هستند غیر حرفه ای بودن این دسته ناشی از این است که این افراد  در مشاغل دیگر فعال هستند و یا قبلا فعال بوده اند و حالا وارد بخش ساختمان شده اند و فقط به واسطه آنکه مقداری نقدینگی سرگردان دارند وفقط برای کسب سود وبصورت مقطعی مبادرت به این کار میکنند. قطعا این افراد از تخصص کافی برای ساخت وساز برخوردار نیستند ، این گروه بدنبال سود هستند ومعمولا انتظار آنها از سود غیر منطقی است و تحت هیچ شرایطی از سود خود صرف نظر نمی کنند ، کیفیت ساخت آنها به نسبت خیلی خیلی پائینتراز هزینه هایی است که انجام میدهند ، ساخت برای آنها هزینه های بالا تری دارد چرا که تخصص کافی ، گروه اجرائی دائمی وکلا ارتباطات لازم را ندارند  پسبرای جبران افزایش هزینه هائی که دانسته یا ندانسته به آنها تحمیل می شود و برای رسیدن به سود مورد انتظار خود از فاکتور کیفیت دور میشوند.

 

اگر ساخت بر اساس عرف منطقه را کاملا رعایت کنند قیمت ساخت آنها بالاتر میرود پس آپارتمان ها گرانتر از قیمت منطقه عرضه میشود

اگر بخواهند همتراز با قیمت منطقه نسبت به عرضه آپارتمان ها اقدام کنند باید استانداردها وعرف منطقه را رعایت نکنند

 

 

 

جدول مقایسه ای انواع سازه:

اگر در شرایط یکسان 4گروه یاد شده اقدام به ساخت نمایند عموما می توان اینطور نتیجه گیری نمود

توجه : این نتایج از رفتار سازنده های مختلف در قراردادهای انجام شده  بدست آمده و قاعدتا در برخی موارد شاید مستثنا داشته باشد

 

آرشیتکت مهندسی  معمار تجربی بساز و بفروش
دارد و بسیار دقیق دارد دارد ولی خیلی کم صوری نظارت حین اجرا
دائما در حال بررسی ، شناخت و مقایسه می شناسد شناخت محدود نمی شناسد مصالح ومحصولات
دائما در حال بررسی ، شناخت و مقایسه به روز است به روز نیست اصلا نمی داند جزییات اجرا
قوی وتحت کنترل قوی ضعیف ندارد تیم اجرایی
منطقی منطقی بالا بسیار بالا هزینه ها
عالی خوب کم ندارد کیفیت
عالی خوب ندارد ندارد نظام طراحی
منطقی منطقی معمولی توجه بیش از حد ظاهر
معمولی معمولی زیاد بسیار زیاد هزینه بهره برداری
کم  کم معمولی بسیار زیاد میدهد  اهمیت به نظر مالک