افزایش ۲۰ برابری سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج

افزایش ۲۰ برابری سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج

بنا بر آمار ارائه شده از سوی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، پیش از سال ۹۲، میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این منطقه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده، این در حالی است که با عزم صورت گرفته این رقم تا مرداد سال ۹۹ به ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رشد پنج برابری اشتغال در پیام

یکی دیگر از مهم ترین اقداماتی که به عزم دولت و تدبیر در این منطقه صورت پذیرفته و محقق شده، رشد پنج برابری اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام است، میزان اشتغال ایجاد شده در دولت های یازدهم و دوازدهم به سه هزار فرصت شغلی رسیده این در حالی است که در سال های قبل این رقم ۶۰۰ نفر بوده است.

افزایش بیش از چهار برابری قراردادهای سرمایه گذاری

توسعه زیر ساخت ها در این منطقه به همت دولت تدبیر و امید موجب افزایش قراردادهای سرمایه گذاری در آن شد به گونه ای که تعداد این قراردادها از 50 مورد در سال های قبل از 92 امروز به 230 قرارداد رسیده است.

این اقدامات توسعه ای در حالی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام تحقق یافته که کشورمان با شدیدترین تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته و آنان که چشم دیدن پیشرفت ما را ندارند با هر حربه ای تلاش می کنند تا سدی در جلوی پای ما بسازند.

شبکه چشم انداز انعکاس دهنده اخبار منطقه ویژه اقتصادی پیام

منبع خبر: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام