اطلاعات عمومی قراردادهای مشارکت در ساخت

نکته های مهم در قرار داد مشارکت ساخت

ارزیابی سازنده

استعلام ملک در طرح تفصیلی

اسکلت بتنی

اسکلت فولادی پیش ساخته-پیچ و مهره

اسلامپ بتن

اسناد ومدارک ناظر بر قرارداد

الحاقی داوری قرارداد مشارکت در ساخت

املاک کلنگی دارای واحد تجاری

انواع سازه و سازنده

بتن آماده

بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهرا۱

برنامه زمان بندی پروژه

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

پهنه G

پهنه M

پهنه R

پهنه S

پیش فروش در مشارکت در ساخت

تحقیق در یک قرارداد مشارکت در ساخت انجام شده

تقیسم نامه عادی

تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی در مشارکت در ساخت

چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت

دستور نقشه

دوره تضمین خدمات پس از ساخت

روش های برنامه ریزی زمان

شرح مواد قانونی مورد اشاره در قرارداد

شرکت های سازنده یا اشخاص حقوقی

ضمانت های اجرایی در قرارداد

عامل چهارم

فرمول ارزیابی و محاسبه قیمت ملک یا زمین

قرارداد تضامنی مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

کارشناس مشارکت در ساخت

کمیسیون دفاتر املاک

کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت

کیفیت انتقال سند مشارکت در ساخت بنام سازنده

کیورینگ

گردش کار صدور پروانه ساختمان

گروه بندی ساختمان ها

مابه التفاوت قرارداد یا بلاعوض

مدارک و مراحل صدور دستور نقشه

مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

مشخصات تجهیزات نصبی

مشخصات خصوصی

مشخصات فنی و عمومی

مشخصات نازک کاری

موارد بازدارنده از تخطی در قرارداد

موارد فسخ قرارداد

نحوه محاسبه هزینه های ساخت

نماینده مالکین

وام مشارکت مدنی در قرارداد