اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد

اسناد ومدارک ناظر بر قرارداد – پیوست و ضمائم

اسناد ، مدارک و اوراقی که به نوعی به ملک ، مالکین و قرارداد ارتباط پیدا می کند چه قبل از قرارداد و یا بعد از قرارداد بعنوان اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد محسوب می گردد ، لذا کپی برابر اصل آنها  (که با اصل تطبیق شود )  حین انجام قرارداد تهیه و یا در حین انجام پروژه ضمیمه قرارداد می گردد

این اسناد ومدارک که به 3 دسته زیر تقسم می شوند  به پائین آورد ن خطا و بالا بردن کیفیت قرارداد کمک بسیار زیادی می نماید. پس در جمع آوری و تهیه آنها نباید سهل انگاری نمود
1- پیوست ها(اسناد ومدارک)

بهتر است باذکر جزئیات (عنوان وتعداد صفحات وشماره صفحه)  به عنوان  جزء لاینفک آن منظور گردد و به امضا وتائید طرفین برسد

– قرارداد تجمیع بین مالکین چند ملک و یا توافقنامه بین مالکین مجتمع های مسکونی

– شرح مواد قانونی که در شرح قرارداد به آن اشاره شده است

– حدود و مشخصات فنی وعمومی

– تقسیم نامه عادی

– برنامه زمان بندی اجرایی

– کپی اسناد ومدارک فعلی ملک

– کپی اسناد هویتی طرفین

– توافق نامه با صاحب سرقفلی  در املاک دارای واحد تجاری

– الحاقی داوری در صورتیکه در قرارداد منعکس نمی گردد

2- متمم ها ی بعدی قرارداد (توافقات بعد از قرارداد)

– توافق كتبي طرفين در هرگونه تغيير احتمالي بعدی در مشخصات فنی و عمومی ویا مشخصات مصالح و مواد (متریال لیست) و مشخصات تاسیسات

– صورت مجالس  وتوافقات بعدی وهر نوع سندی دیگر که در مدت اعتبار قراردادتنظیم وبه امضای طرفین رسیده

– صورت وضعيت مبالغ پرداختي تحت عنوان بلاعوض كه  بين مالكان با نسبت قدرالسهم ملك تقسيم ميگردد

– صورت وضعيت مبالغ پرداختي تحت عنوان قرض الحسنه كه  بين مالكان با نسبت قدرالسهم ملك تقسيم
ميگردد

3- ضمائم(مدارک تولید شده بعد از قرارداد)

کپی وکالتنامه کاری

–  نفشه های اجرایی و محاسبات پروژه  (فاز2) که به تایید مراجع ذیصلاح و طرفین رسیده

– پروانه ساخت پس از دریافت

قرارداد مهندس ناظر

– قرارداد بیمه نامه مسئولیت عملیات ساختمانی ( کارکنان ، اشخاص ثالث ، اموال مجاور)

آزمايش مکانیک خاك ، جوش ، مقاومت بتن در صورت نیازبا صلاحدید مشاور خصوصا در املاک با متراژبالا

قرارداد داوری  اگر هنگام بروز اختلاف  تنظیم میگردد

رندرینگ طراحی

دیگر اسناد و مدارک در صورت لزوم وصلاحدید کارشناس(قرارداد های ویژه)

– شراکت نامه شرکاء سازنده ( شریک یا شرکت)

– لیست دارایی های منقول وغیر منقول شریک سازنده

– صورت حساب بانکی

– رزومه کاری شریک

– صورت پروژه های در حال ساخت شریک

– طراحی فاز یک معماری (نفشه  ها ، مستندات ، ماکت و…. )

– نفشه  های معماری فاز سه (طراحی سه بعدی فضاها)

– بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

– شرح گارانتی وخدمات پس از ساخت با تضمین  یک شخص ثالث