آمادگی منطقه ویژه پیام جهت اجرای قانون جدید اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به صورت پایلوت با رویکرد تسهیل روابط فی مابین کارگر و کارفرما

آمادگی منطقه ویژه پیام جهت اجرای قانون جدید اشتغال مناطق ویژه اقتصادی به صورت پایلوت با رویکرد تسهیل روابط فی مابین کارگر و کارفرما

سومین جلسه کارگروه اصلاح مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور  دکتر مرادپور دبیرشورای راهبردی اشتغال و تامین اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات هوایی پیام در این جلسه دکتر زرندی با اشاره به ضرورت تسهیل روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود : ماموریت اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعمال قوانین سهل و رویه های شفاف و متفاوت با سرزمین اصلی بوده است که متاسفانه بطور کامل در کشور شکل نگرفته است.

وی با استقبال از طرح اصلاح قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی اظهار داشت : باید سعی کنیم قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی را نسبت به قانون کار سرزمین اصلی ساده نماییم و در این راستا منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی این را دارد که بصورت پایلوت این قانون را در بازه زمانی دوساله در کشور عملیاتی نماید .

مدیر عامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر اداری در کشور گفت : فرایند های اداری کشور بسیار پیچیده ، غیر شفاف و غیر الکترونیکی است و تازمانی که این قوانین اصلاح نگردد امکان جذب سرمایه گذار بصورت جدی وجود نخواهد داشت . 

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با اصلاح قانون کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام تحول چشمگیری در خصوص جذب سرمایه گذار و ایجاد استغال پایدار در منطقه صورت پذیرد . 

در ابتدای این نشست دکتر مراد پور با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده برای اصلاح قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی کشور گفت : در راستای اصلاح قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی تلاشهای بسیاری شده است و از مدل های قوانین کشور های مختلف همچون سنگاپور ، مالزی ، چین و امارات استفاده شود.

وی در خصوص مزیت های اصلاح قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی گفت : با اصلاح قوانین شاهد تحول در مناطق و ایجاد اشتغال در این مناطق خواهیم بود.

وی از برنامه های بعدی این کار گروه را ایجاد صندوق تامین اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.