خدمات ما

خدمات ما

بازدید کننده گرامی سلام
به پورتال شبکه چشم انداز-گروه سرمایه گذاری 
خوش آمدید

سرمایه گذاران محترم شما می توانید با مراجعه حضوری ، تمامی اطلاعات اولیه را از منطقه ویژه اقتصادی پیام دریافت نمائید ولی در مورد مزیت های سرمایه گذاری و مزیت های رقابتی و فرصت ها نیازمند مشاوره هستید
این خدمات تخصصی را به کادر مجرب شبکه چشم انداز بسپارید
خدمات ما برای شما عبارتند از:
قدم اول- مرحله مطالعاتی (رایگان):
اطلاع رسانی اجمالی و ارایه مشاوره های تخصصی و مشاوره و راهنمایی در امور سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام از طریق ایمیل به شما

در مرحله شروع سرمایه گذاری :

ما با تیم مجرب و آشنا به مقررات آماده انجام تمامی امور سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی پیام را پس از انعقاد قرارداد و تنظیم وکالت نامه هستیم.

کلیات اموری که میتوانیم در خدمت شما باشیم عبارتند از:

– راهنمایی جهت انجام امکانسنجی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری.
– معرفی شما به منطقه با توجه به نیازهای مورد نیاز شما.
– پیگیری امور قراردادهای مورد نیاز شما با منطقه تا دریافت مجوزها.
– قبول پیمان مدیریت و مشارکت در ساخت تا تحویل.

منطقه ویژه اقتصادی پیام-۰۱


در صورت نیاز مبرم به دریافت اطلاعات تکمیلی لطفا از طریق ایمیل و شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

مدیر فروش و سرمایه گذاری شبکه چشم انداز – آقای مهندس قلی پور

ceo@modir1404.com


موکدا تقاضا میشود قبل از ارسال ایمیل موارد زیر را بدقت مطالعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید.
شرایط اجاره زمین و مستحدثات
نکته مهم : شایان ذکر است تمامی فرآیند های زیر تنها در منطقه ویژه اقتصادی انجام می شود و هیچ نیازی به مراجعه به سازمانها و نهادهای دیگر مرسوم نمی باشد.
صدور پروانه سرمایه گذاری (جواز تاسیس) – صدور پروانه احداث بنا
صدور مجوز پایان کار – صدور پروانه بهره برداری – صدور مجوز فعالیت